Speed Reading Software Best Reader. Logo

Program för att öka läshastigheten Best Reader


Ladda ner Best Reader SE och testa programmet gratis

Ladda ner Köp nu
Download Speed Reading Software Best Reader NOW

Snabbläsningstips

1. Snabb Start.
2. Ställa in textspaltens bredd.
3. Ställa in bredden på synfältet för läsning.

1.Snabb Start

För Snabb Start följ Assistentens råd.

Assistentens råd

Assistenten körs automatiskt. För att stänga av den automatiska körningen av Assistenten stäng Assistentens fönster. För att aktivera den igen klicka på dens knapp.

Snabb Start. Kör Assistenten

Assistenten testar dig och uppskattar din nuvarande snabbläsningsnivå. Efter testningen ger Assistenten dig övningar från programmet. Assistenten visar med markörer vilka inställningar som ska ställas in.

Markörer

Om du ställer in en inställning korrekt försvinner markeringen.
När du avslutat lektionen (övningens förloppsmätare når slutet) kommer du att få genomföra ett test för att uppskatta din nuvarande nivå på snabbläsningen. Enligt erhållna resultat får du gå vidare till nästa nivå eller inte.

Om du vill välja snabbläsningsövningar helt fritt, stäng Assistenten och ställ in övningsinställningarna manuellt.

2.Ställa in textspaltens bredd

För att ställa in bredden på textspalten dra i en av textspaltens kanter ovanför texten.

Ställa in en textspalts bredd

3.Ställa in bredden på synfältet för läsning

Bredden på synfältet för läsning bestämmer hur många ord som ska visas åt gången på en rad. Den här inställningen får inte vara större än bredden på textspalten. För att ställa in bredden på synfältet för läsning, använd pilarna.

Ställa in en bredd på synfältet för läsning

Följ våra råd för att lära dig snabbläsning på två veckor!

Ladda ned Best Reader
och testa programmet gratis.


Tillgängliga språk

Download Best Reader

BUY NOW Best Reader

Available languages

English

Русский
Программа обучения скорочтению Best Reader

Español

Svensk

Programinfo och hårdvarukrav

Se produktsidan

Copyright © 2001-2024, av ReadersSoft. Alla rättigheter förbehålles.
E-mail: support@readerssoft.com

Speed reading :: Скорочтение :: Lectura veloz :: Lectura rápida :: Snabbläsning :: Schneller lesen