Speed Reading Software Best Reader. Logo

Program för att öka läshastigheten Best Reader


Ladda ner Best Reader SE och testa programmet gratis

Ladda ner Köp nu
Download Speed Reading Software Best Reader NOW

System av snabbläsningsövningar

Snabbläsningsprogrammet Best Readers träningsprogram är avsett för 10 till 15 dagars bruk. Det rekommenderas däremot att man repeterar övningarna då och då för att upprätthålla den prestationsförmåga (läshastighet) man från början uppnått. Systemet med snabbläsningsövningar inbegriper övningar med snabbläsningsprogrammet, samt tillägnandet av ytterligare litteratur. Tiden som läggs ned på att göra övningar på datorn samt tiden som läggs ned på extern kompletterande litteratur bör fördelas lika. Den sammanlagda tiden som läggs ned per träningstillfälle bör vara ca en till två timmar.

Alla dataövningar är indelade I två grupper:

  1. Övningar för att utveckla snabbläsningsförmågan..
  2. Övningar för att utveckla synfältet..

Tiden som läggs ned på dessa två typer av övningar bör fördelas efter det faktum att båda dess färdigheter behövs för att uppnå önskat resultat.

Varning:

  1. Till att börja med kommer ögonen snabbt att bli ansträngda och övningarna att verka tröttsamma. Vid den andra lektionen kommer de här känslorna att försvinna. Ha tålamod och du kommer att uppnå utmärkta resultat.

  2. Hoppa inte över lektioner! Det kan reducera dina tidigare framsteg till noll.

Utveckling av din snabbläsningsförmåga.

Läsa texten

En spalt grå text visas i dokumentfönstret. Bredden på spalten kan ändras med "bredd på textkolumnen". Genom att förflytta pekaren över texten, så kan du välja en plats där du vill börja läsa. Efter att du klickat på "Starta" knappen, börjar en svart ram att röra sig över texten. Bredden på det område som tilldelats för läsning beror på vilken bredd som valts i "bredden på synfältet för läsning" rutan. Hastigheten med vilken det tilldelade läsområdet rör sig över texten beror på hastigheten som valts i "Läshastiget" rutan. Programmet kommer att spela upp texten i sin helhet baserat på den hastighet och bredd som valdes innan det startades.

Reading the text.

För framgångsrik utveckling av din snabbläsningsförmåga, läs texten medan du fixerar blicken på mitten av det tilldelade området.

Kännetecken för övningen i normalläge

För övningen kan användaren ladda texten från vilken fil som helst med filnamnstilläggen *.txt och *.rtf

Kännetecken för övningen i testläge

Vid slutet av övningen rensas dokumentet och ett formulär med testfrågor visas på skärmen. Efter att ha besvarat frågorna får användaren resultatet av testet.

Fältet för syn utveckling.

Öka bredden på synfältet för läsning

För att starta övningen klicka på "Starta" knappen. Efter att övningen startats visas ett par tvåsiffriga nummer på synfältstest raden. Numren varierar oupphörligt. Variationstakten beror på hastigheten som valts i "Läshastighet" rutan. Bredden på en test-rad beror på den bredd som valts i "bredd på synfältet för läsning" rutan eller genom att direkt ändra läget på radens gränser.

Öka bredden på synfältet.

För framgångsrik utveckling av synfältet för läsning, är det nödvändigt att titta på markören i mitten av "test-raden" medan du uppmärksammar förändringar på raden med ditt perifera seende. Efter övningen är avklarad kommer förändringarna på raden att upphöra. Sedan dyker ett formulär med testfrågor upp på skärmen, där användaren måste återge de sista paren av nummer. Efter att ha skrivit in fyra siffror kan användaren se resultatet av testet. Om du svarat fel är det nödvändigt att antingen minska bredden på det tilldelade området för läsning eller minska hastigheten. Baserat på resultaten får användaren rekommendationer som visas på statusfältet. Den här övningen gör det möjligt för användaren att inte bara uppskatta nivån på sin egen snabbläsningförmåga och bredden på synfältet, utan gör det också möjligt att justera inställningarna för andra övningar. Dessutom är denna övning bra för att utveckla det perifera seendet.

Att läsa Schulte tabellerna

En tabell med siffror visas på skärmen. Datorn tävlar mot dig i att så snabbt som möjligt läsa en uppsättning siffror i tabellen. De siffror som datorn har räknat markeras med en asterisk "*" symbol. Din uppgift är att vara snabbare än datorn.

Läsa tabellerna.

För framgångsrik utveckling av ditt synfält, är det nödvändigt att fixera blicken i mitten av tabellen och läsa siffrorna med ditt perifera seende.

Kännetecken för övningen i testläge

Ett formulär med testfrågor visas på skärmen och användaren måste återge de siffror som är dolda av ett "X". Efter det att siffrorna skrivits in visar programmet resultatet av testet.

Läsa den ytterligare litteraturen

Innan du börjar med övningarna för att öka din snabbläsningsförmåga, välj ytterligare litteratur. Den kan t.ex. komma ifrån olika tidningar och tidskrifter. När du väljer litteratur ta hänsyn till de olika bredderna på spalterna. Den totala mängden text ska inte vara mindre än 325 sidor där varje sida ska innehålla 2500 symboler per sida (det här är standardstorleken på en sida i en genomsnittlig bok).
För varje lektion väljer du litteratur med en spaltbredd som är så nära som möjligt ditt synfält för läsning. Försök att använda dig av de nya kunskaper du har fått medan du läser litteraturen.
Det kommer att hjälpa dig att förstärka resultaten av datorträningen.

Börja att läsa mer effektivt NU!

Ladda ned Best Reader
och testa programmet gratis.


Tillgängliga språk

Download Best Reader

BUY NOW Best Reader

Available languages

English

Русский
Программа обучения скорочтению Best Reader

Español

Svensk

Programinfo och hårdvarukrav

Se produktsidan

Copyright © 2001-2024, av ReadersSoft. Alla rättigheter förbehålles.
E-mail: support@readerssoft.com

Speed reading :: Скорочтение :: Lectura veloz :: Lectura rápida :: Snabbläsning :: Schneller lesen