Speed Reading Software Best Reader. Logo

Program för att öka läshastigheten Best Reader


Ladda ner Best Reader SE och testa programmet gratis

Ladda ner Köp nu
Download Speed Reading Software Best Reader NOW

Vad hindrar oss från att läsa snabbt?

Snabbläsning är en mycket användbar förmåga, men det finns hinder på vägen till att bemästra den.
Känner du till att de flesta människor enbart läser långsamt på grund av gammal vana?
Ett barn som just börjat lära sig läsa undersöker noggrannt varje bokstav, läser varje stavelse för sig, uttalar varje ord, följer varje rad med sitt finger, hoppar fram och tillbaka i texten, och blir till slut en långsam läsare för resten av livet.
För att bemästra förmågan att läsa snabbt är det väldigt viktigt att förstå orsakerna till den långsamma traditionella läsningen och dess bakgrund. Läshastigheten hos majoriteten av människor som använder en traditionell läsmetod överstiger inte mer än 750 bokstäver per minut.

Det finns fem grundläggande orsaker till långsam läshastighet:

1. Att försöka uttala de lästa orden.
2. Ett för smalt synfält för läsning.
3. Att hoppa fram och tillbaka mellan orden.
4. Dålig koncentration.
5. Läskulturen.

Att försöka uttala de lästa orden

Läpparna och munnens rörelser kan bara hindras på utsidan när man läser tyst för sig själv. I verkligheten pågår dessa rörelser osynligt hela tiden. Intensiteten på de här s.k. “mikrorörelserna” beror helt och hållet på ens egen läsförmåga och hur pass komplicerad texten är. Ju mindre utvecklad läsförmåga man har desto svårare blir texten, och ju mer märkbara blir försöken att uttala de lästa orden och höra den inre ”läsrösten”. Ovanan att uttala orden man läser tyst för sig själv, är vanlig bland majoriteten av läsare. Den här ovanan skapas tidigt i barndomen när man först lär sig att läsa. Först uttalar ett barn ordet bokstav för bokstav, sedan stavelse för stavelse för att till slut läsa HELA ordet högt. På grund av detta skapas en stark motorisk koppling mellan synliga och uttalade ord. Slutligen har en bestående ovana att uttala den text man läser skapats. Man läser inte bara texten med ögonen utan också med ”öron och läppar”. Eftersom information förs till hjärnan via röst och ljud kanalen, är överföringshastigheten många gånger långsammare än den visuella överföringen. Den maximala överföringshastighten för röst och ljud kanalen är ungefär 150 ord i minuten (eller 900 bokstäver i minuten). Om du utesluter den här informations kanalen från tankeprocessen, kommer din läshastighet samtidigt också att öka.

Hur man bemästrar att inte uttala de lästa orden tyst för sig själv

Best Reader kommer att hjälpa dig att få bort denna ovana. Ett av sätten att bli av med ovanan är en påtvingad ökning av läshastigheten. När läshastigheten överskrider röst och ljud kanalen, kan du omöjligt uttala alla ord som du läser, och röst och ljud kanalen kommer därför att stängas av. Du kommer att märka att du kan läsa snabbare och snabbare förstå innebörden av texten.

Ett för smalt synfält för läsning

Synfältet för läsning är den del av en text som registreras av ögonen vid en ögonblicks titt på texten. När man inom den traditionella läsningen registrerar några bokstäver, eller som bäst, två till tre ord, är synfältet för läsning inte tillräckligt brett. På grund av detta gör ögonen överflödiga hopp och stopp i texten.

Ett för smalt synfält för läsning

Ett för smalt synfält för läsning.
För många hopp
mellan orden på varje rad

När du har ett bredare synfält för läsning kommer fler bokstäver och ord att samtidigt registreras vid varje ögonblicks titt på texten. Till följd av detta blir det mindre stopp i texten på varje sida och på grund av detta ökar läshastigheten.

Ett för brett synfält för läsning

Ett för brett synfält för läsning.
Öka synfältet för läsning och minska 2-3 hopp på varje rad

En person vars synfält för läsning låter honom registrera en hel rad text åt gången, behöver bara låta sina ögon glida över sidan från början till slut, utan i stort sett inga hopp alls mellan orden i raderna.

Bredden på synfältet för läsning är lika med en rad..

Bredden på synfältet för läsning är lika med en rad.

Den oproduktiva förflyttningen av ögonen från början till slutet av en rad minskar dramatiskt läshastigheten. Den stora mängden rader på en sida resulterar oundvikligen i flertalet mycket onödiga blickar fram och tillbaka i texten. Det här är inte bara bortkastad tid utan också väldigt energikrävande. Snabbläsningsmetoden som det här programmet lär ut kommer att göra ögonens rörelser mer sparsamma genom att få ögonen att röra sig uppifrån och ner längs med mittdelen av sidan.

Hur man ökar storleken på synfältet för läsning

Best Readers programövningar inkluderar att läsa de s.k. Schulte tabellerna. Den här övningen kommer att träna dina ögon och bredda ditt synfält för läsning.

Att hoppa fram och tillbaka mellan orden

När man har en långsam läshastighet sker ofrivilliga hopp fram och tillbaka mellan orden samt upprepad läsning av samma text. Vanligtvis brukar en person som läser en text göra 10 till 15 hopp fram och tillbaka i texten för varje 100 lästa ord. Utan att inse det, läser vissa personer varje del av texten två gånger – både svåra och lätta delar- bara för att vara helt säkra på att de verkligen förstått innehållet.

Traditionell läsmetod (att hoppa fram och tillbaka mellan orden)

Traditionell läsmetod (att hoppa fram och tillbaka mellan orden)

Det är helt uppenbart att upprepad läsning av varje enskild del av texten märbart minskar läshastigheten.

Dålig koncentration

Läshastigheten hos majoriteten av människor är mycket lägre än vad den skulle kunna vara och det trots att en högre läshastighet inte skulle minska läsförståelsen. En långsam läsares uppmärksamhet flyttas ofta till andra tankar och ämnen och intresset för den lästa texten minskas. Därför läses stora bitar av texten helt mekaniskt och innebörden av det som lästes når inte medvetandet. En sådan läsare som för ett ögonblick märker att han tänker på andra saker än det han läser, tvingas att läsa om den del han just läst på nytt.

Läskulturen

När vi tar en bok kan vi ofta inte bestämma oss på en gång hur mycket vi verkligen behöver den eller vill ha den. Oavsett om boken är värd att läsas, eller om det verkligen är nödvändigt att köpa den förblir ett olöst problem.

Försök att göra följande:

- Koncentrera dig på bokens titel (eller uppsatsens);
- Läs uppmärksamt författarens namn: kanske känner du igen författaren och har redan läst några av hans böcker eller har hört talas om honom;
- Titta igenom innehållsförteckningen, litteraturförteckningen (om det finns någon) och sammanfattningen av boken eller uppsatsen.

Om du bestämmer dig för att undersöka boken mer:

- Läs Inledningen;
- Titta ännu en gång på innehållsförteckningen och slå upp sidor I boken som intresserar dig;
- Läs avslutningen.

Om du redan har bestämt dig för boken och börjat läsa:

- För anteckningar om de fakta du upptäckt i texten;
-Försök avgöra om stoffet är nytt eller samtida, klassiskt eller tidlöst, eller om det har något användbart värde för dig.

Experiment genomförda av psykologer som har studerat de praktiska problemen med läsning har visat att de här rekommendationerna gör det möjligt för en person att minska tiden det tar att läsa en bok. De här rekommendationerna kan också nästan fördubbla läsförståelsen och förmågan att behärska den text man läst.

Få bukt med dåliga läsvanor nu!

Ladda ned Best Reader
och testa programmet gratis.


Tillgängliga språk

Download Best Reader

BUY NOW Best Reader

Available languages

English

Русский
Программа обучения скорочтению Best Reader

Español

Svensk

Programinfo och hårdvarukrav

Se produktsidan

Copyright © 2001-2024, av ReadersSoft. Alla rättigheter förbehålles.
E-mail: support@readerssoft.com

Speed reading :: Скорочтение :: Lectura veloz :: Lectura rápida :: Snabbläsning :: Schneller lesen